Het Mantelpunt

 

Nadat Fleur Gaarthuis na 3 jaar voor ander werk heeft gekozen is er een opvolger gevonden

Caroline Kolff heeft de functie voorlopig overgenomen en is telefonisch bereikbaar op : 06-25042478.

Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via deze site

 

Hieronder staan de colums en nieuwsbrieven

Nieuwsbrief nummer 12    januari 2018 

Nieuwsbrief nummer 10    april 2017

Nieuwsbrief nummer 9      februari 2017

Nieuwsbrief nummer 8      december 2016

Nieuwsbrief nummer 7      september 2016

Nieuwsbrief nummer 5      juni 2016

Nieuwsbrief nummer 3      maart 2016

Nieuwsbrief nummer 2      februari 2016

Colum juli 2016

Colum april 2016 

Het project 'scootmobiel' is gestart!

Dinsdag 18 april is het eerste uitleenpunt voor scootmobiels geopend in de gemeente Buren. Het uitleenpunt is tot stand gekomen in samenwerking met Leonie Schimmel van Zalencentrum De Avezathen en Fleur Gaarthuis, dorpscontactpersoon van het Mantelpunt en gebiedsteam Stib.

Inwoners uit Kerk-Avezaath die slecht ter been zijn, kunnen vanaf nu gratis een scootmobiel lenen om erop uit te gaan. Het enige dat hiervoor nodig is, is een scootmobielpas. Deze kan worden aangevraagd bij het gebiedsteam Stib of via een eerstelijns ergotherapeut van bijvoorbeeld Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Wilt u hierna de scootmobiel lenen? Reserveer deze dan zo tijdig mogelijk bij Leonie Schimmel via telefoonnummer 06-222231442 of 0344-681469. U kunt ook even binnen lopen tijdens de openingstijden van het Zalencentrum.

 

Thema-avond Mantelpunt

Maandag 24 oktober 2016 heeft de thema-avond 'In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor' plaatsgevonden; een thema-avond over zelfredzaamheid en eigen kracht. De avond was heel goed bezocht met meer dan 60 bezoekers.

bezoekers aan de avond

mantel2

Maandag 24 oktober 2016 vindt de thema-avond 'In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor' plaatsvinden; een thema-avond over samenredzaamheid en eigen kracht. De avond start om 19.30 uur. Deze avond is voor alle dorpsbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Entree is gratis. De avond vindt plaats in Zalencentrum de Avezathen.

flyer thema avond oktober

 

 

Overleg scootmobiel algemeen gebruik Kerk-Avezaath

In september heeft de dorpscoördinator met de gemeente gesproken over een scootmobiel voor algemeen gebruik in Kerk-Avezaath. Binnenkort zal er een scootmobiel komen voor algemeen gebruik waar een ieder dit dit wil gebruiken laagdrempelijk mag lenen. De scootmobiel zal gestald worden bij Zalencentrum de Avezathen. Hoe het precies in zijn werk zal gaan en per wanneer zult u nog te horen krijgen via diverse media.

 

Inloopochtend Zalencentrum De Avezathen

Elke woensdagochtend van 10.00 uur tot ongeveer 12.30 uur is er in het dorpshuis De Avezathen een inloopochtend. Je kunt er terecht voor een lekker kopje koffie of thee, een gezellig praatje, een leuk spelletje... Ook is elke woensdag de (dorps)coördinator aanwezig vanaf ongeveer 11 uur. Bij afwezigheid wordt dit gemeld aan Leonie Schimmel en/of hier op de website. Woensdag 7 september zal zij niet aanwezig zijn.

 

Subsidieverzoek gehonoreerd door Provincie

Op 11 mei jl. is in de bijeenkomst voor de vrijwilligers van het Mantelpunt gesproken over een dorpscontactpersoon. De Bewonersvereniging heeft daarvoor een subsidieverzoek bij de Provincie Gelderland ingediend.

Vorige week hebben we officieel van de Provincie te horen gekregen dat ons voorstel positief gehonoreerd is! Dat is goed nieuws, we kunnen nu tot de aanstelling van een dorpscontactpersoon overgaan! Inmiddels is de werkgroep Wmo al bijeen geweest om te kijken hoe de zaak voortvarend aangepakt kan worden. Profielschets, takenpakket, sollicitatie- en wervingsprocedure en diverse technische zaken; al die elementen zijn besproken. Zeer binnenkort zal de wervingsprocedure van start gaan. We gaan ervan uit dat de indiensttreding van de dorpscontactpersoon voor 10 uur per week per 1 september as. mogelijk zal zijn (aanstellingsduur: 1 jaar). De dorpscontactpersoon wordt de spil van het dorp die actief zorgt voor een optimale match tussen hulpvragers, vrijwilligers – en zo nodig – STIB (Sterk In de Buurt). In deze functie wordt veel initiatief gevraagd en een proactieve instelling.

Binnenkort is meer informatie via Het Avezaaths Nieuws (HAN) en op de website van de Bewonersvereniging beschikbaar.

We houden jullie van de verdere ontwikkelingen op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

De Werkgroep WMO

 

 Wat gaan we doen in de komende periode

 Super goed nieuws ons voorstel is door de Provincie Gelderland goedgekeurd; een subsidieaanvraag voor deaanstelling van een dorpscoördinator, 10 uur per week voor de duur van 1 jaar. (bedrag van €17.718)

Hier staat het projectvoorstel Mantelpunt 2015

 

 

MANTELPUNTNIEUWS

Nummer 2, april 2015

Zorg van Rijk naar de Gemeente

Wat is de aanpak van de Gemeente Buren en wat zijn de gevolgen voor Kerk-Avezaath?

 

U weet wel de avond waarop in de kantine van de Teisterbanders vanaf 20.00u meer uitleg gegevenwordt over de veranderingen in de zorg die vanaf 1 januari 2015 gelden. Veranderingen die alle burgers

raken.Naast wethouder mevrouw Sietske Klein-de Jong kunt u kennismaken met een aantal leden van het STIBteam(Sterk In de Buurt). Maar vooral: U kunt vragen stellen.

Kortom, een avond om beter geïnformeerd te raken over de ontwikkelingen in de zorg en wat dat misschienvoor u kan betekenen.

 

In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

MANTELPUNT NIEUWSBRIEF NR. 1

Zorg van Rijk naar de Gemeente

Wat is de aanpak van de Gemeente Buren en wat zijn de gevolgen voor Kerk-Avezaath?

de bijeenkomst op 22 april

Alweer een jaar geleden is het Mantelpunt in Kerk-Avezaath van start gegaan, alvast vooruitlopend op de veranderingen in de zorg die er aan zaten te komen. Sinds die tijd hebben de veranderingen in het zorgstelsel in sneltreinvaart plaatsgevonden.

Gemeenten hebben er veel nieuwe taken bij gekregen. Sinds 1 januari zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo 2015, de wet op de jeugdhulp en de participatiewet. Tegelijkertijd is de overheveling van taken gepaard gegaan met bezuinigingen die variëren tussen de 8,5 en 40% . De Gemeente Buren heeft als antwoord hierop Sterk In de Buurt teams (STIB) opgericht om alle veranderingen in de zorg te stroomlijnen.

Deze teams draaien vanaf 1 januari 2015. We zijn nu 3 maanden verder. Wat zijn de eerste ervaringen met al die wijzigingen? Wat gaat er goed en wat gaat er fout?

Wat hebben de inwoners van Kerk-Avezaath (u dus) hier al in de praktijk van gemerkt?

Er worden zogenaamde “keukentafelgesprekken” gevoerd, wat zijn dit? Worden mantelzorgers nu extra belast? Moet ik mijn netwerk ineens inzetten en welke rol kan het Mantelpunt hier in vervullen. Wat is de verandering in de Jeugdzorg die met ingang van 1 januari jl. via de Gemeente loopt. Zo maar enkele van de vele vragen waar u mee geconfronteerd kunt worden.

Gelukkig hebben we wethouder mevrouw Sietske Klein- de Jong bereid gevonden om op woensdag 22 april een en ander toe te komen lichten. Hoe kijkt de Gemeente Buren nu na de eerste ervaringen tegen zaken aan? Ook zullen diverse medewerkers van het eerder genoemde STIB-team voor Kerk-Avezaath aanwezig zijn.

Er is ruim de gelegenheid om vragen te kunnen stellen aan de wethouder en de STIB teamleden. In de pauze kunt u ook individuele vraagstukken met de aanwezige STIB-medewerkers bespreken.

 

Iedereen krijgt op enig moment te maken met de gevolgen van de nieuwe Gemeentelijke aanpak van de zorg. Het is dus van groot belang dat u hierover goed geïnformeerd bent/wordt!

 

 

 

Hieronder  vindt u de tekst van onze bewaarkaart met de gegevens over het Mantelpunt

logomantelpuntklein

 

 

Bewaarkaart voorzijde

 

 

Bewaarkaart Achterzijde