Samenstelling Werkgroep Leefbaarheid

Voorzitter: Wim Hobé.

Leden Werkgroep:

In 2009 is de werkgroep Leefbaarheid opgericht. Het doel van de werkgroep is het bevorderen van de leefbaarheid in Kerk-Avezaath in de breedste zin van het woord voor alle bewoners.

Op basis van het Dorpsplan / Jaarplanning vertrouwt het bestuur van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath* (verder aangeduid als BVKA) projecten en taken betreffende de leefbaarheid toe aan de Werkgroep Leefbaarheid. Bijvoorbeeld over groen, milieu, wateroverlast, verkeersveiligheid, buurtpreventie en jeugd.Na de samenvoeging met de Buurtpreventiegroep is het accent verschoven naar de buurtveligheid.

De Werkgroep Leefbaarheid doet zelf voorstellen doen aan het bestuur van de BVKA voor activiteiten die de leefbaarheid in het dorp bevorderen. De eindverantwoordelijkheid bij deze activiteiten ligt bij het bestuur van de BVKA. De activiteiten die plaatsvinden in het kader van de leefbaarheid worden door de werkgroep geëvalueerd en zo nodig verbeterd/verbreed.