Actieve werkgroepen met veel betrokkenheid

De Bewonersvereniging Kerk-Avezaath kent een structuur met verschillende werkgroepen. In deze kleinere groepen wordt een onderwerp uitgewerkt. In het verleden zijn er werkgroepen geweest op het vlak van projecten en communicatie. Op dit moment zijn er drie werkgroepen actief.Veel van het werk dat verzet wordt door leden van de werkgroepen en het Bestuur is voor de bewoners vaak niet direct merkbaar. Bijvoorbeeld het organiseren van overleg met de Gemeente Buren, het aanvragen van subsidies, het verzorgen van de redactie van het Avezaathse Nieuws en de organisatie van de oogstmarkt. Ook het verzorgen van de kroonringen om de plastic afvalzakken op te hangen is een dergelijke activiteit.

 

Voor de werkgroepen is kunnen we altijd extrra ondersteuning gebruiken vanuit het dorp. Soms is dat als vrijwilliger in het kader van de WMO, maar ook de inbreng van expertise voor bijvoorbeeld ruimtelijke ordening is heel belangrijk om de werkgroep goed te laten functioneren. Er zijn ongeveer 15 personen in de verschillende werkgroepen actief naast het bestuur.

De werkgroep Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gaat over de grote zorgen die de Bewonersvereniging heeft over de landelijke bezuinigingen (minimaal 20%) op de zorg en de gevolgen daarvan voor de individuele burgers. Risico's van overbelasting van het netwerk rond een zorgbehoeftige, vereenzaming en verschraling van de kwaliteit van de zorg zijn levensgroot. De werkgroep inventariseert deze risico's en hoe daar op dorpsniveau een oplossing voor te vinden is. Die inspanningen hebben uiteindelijk een startsubsidie van de Gemeente Buren en een toezegging van inzet van menskracht door STMR (Stichting Thuiszorg & Maatschappelijk Werk Rivierenland) opgeleverd. Later is daarbij een Provinciale subsidie toegevoegd die de dorpscoördinator mogelijk heeft gemaakt.

 

De werkgroep Leefbaarheid heeft een nieuwe impuls gekregen door de toetreding van de Buurtpreventie groep. Lag in het verleden het accent wat meer op evenementen en buurtactiviteiten, nu wordt meer aandacht besteed aan de buurtveiligheid en de samenwerking met politie op het vlak van het tegengaan van criminaliteit. De buurtapp is een van de instrumenten daarbij.

 

De Werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft een hele reeks van projecten onder haar hoede. Dat loopt van de bouwplannen voor nieuwbouw in Teisterbant tot en met de inspanningen om voor de lege plekken in het dorp nieuwe bestemmingen te realiseren. Daarbij staat de kwaliteit van de leefomgeving steeds voorop. Deze werkgroep heeft een bijzonder taaie materie onder haar hoede. Het zijn jarenlange processen om veranderingen in het dorp te realiseren, er is heel veel overleg met de Gemeente Buren voor nodig en er zijn slechts af en toe duidelijke resultaten te presenteren. Maar soms zijn er duidelijk zichtbare successen te melden. Misschien weet u het nog: zo heeft de werkgroep Ruimtelijke Ordening (RO) van de Bewonersvereniging het eindresultaat gepresenteerd van een studie van een aantal studenten van de Hogeschool In Holland te Delft naar de mogelijkheden van het Bestemmingsplan Lutterveld II / Teisterbant. We kunnen rustig stellen dat door dit initiatief van de bewonersvereniging de plannen voor Lutterveld/Teisterbant daarmee weer een nieuwe impuls hebben gekregen