De bewonersvereniging werkt voor haar leden.

Er is een boel te doen in het dorp. Soms zijn er wel meer dan 30 onderwerpen tegelijkertijd binnen de bewonersvereniging aan de hand, Daarvoor hebben we ons georganiseerd met een bestuur , dat de dagelijkse activiteiten uitvoert. We werken volgens een huishoudelijk regelement waarbij ook onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel te zien is. Onze statuten geven de formele organisatie van de vereniging weer, waarmee we ook verantwoording aan onze leden afleggen in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Daarnaast publiceren wij onze voortgang hier op de site via verslagen van onze vergaderingen.

Heel belangrijk is voor ons het dorpsplan , waarin het wel en wee van Kerk Avezaath uitgebreid aan de orde komt. Dit dorpsplan geeft richting aan onze activiteiten.

Periodiek laten we onze activiteiten evalueren door een klanbordgroep, die het bestuur inspireert en op koers houdt.

Dat alles om het leven in ons dorp zo goed mogelijk te ondersteunen en de belangen van de inwoners te behartigen.