Samenstelling Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Leden:  Eduard de Bièvre , Paul Kersten en Karin Oosters

 

Onderwerpen aan de orde zijn:

Tankstation

Teisterbant

Woningmarktonderzoek 2014