Hier zijn de statuten .

Met de Gemeente Buren zijn de volgende overeenkomst afgesloten :

in 2001 een convenant

en een nieuwe overeenkomst in 2007 pagina 1 , pagina 2 en pagina 3 .