Het ontstaan van de Bewonersvereniging Kerk-AvezaathDe eerste gedachte over het oprichten van een dorpsbelangenorganisatie (dbo) in ons dorp ontstond bij Jan Vermeulen in 2005. Het dorp een stem geven , dat was zijn doel. Toen hij in 2006 het initiatief nam een dbo op te richten heeft hij contact gezocht met de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKKG) en een aantal bestaande dbo s om zich te verdiepen in het onderwerp. Ook voerde Jan halverwege 2007 enkele gespreken met de kersverse wethouder Wim Wink. Het idee sloot mooi aan bij de gedachte van de wethouder, die het kernenbeleid een warm hart toedroeg. Daarna benaderde hij successievelijk inwoners uit het dorp om samen een dbo op te richten. Het bestuur moest een afspiegeling vormen van de gehele bevolking uit het dorp.

Wiepke van der Wal, Wim van der Hoorn, Jacqueline Kat en Aart Keij haakten als eersten aan. Kort daarna sloten Cees van Zanten, Bert Pruijn, Elly van Malsen en Mark van Leipsig zich bij de initiatiefnemers aan. Het eerste halfjaar hebben zij zich bezig gehouden met diverse vragen zoals: de rechtsvorm, doelstellingen, bestaansrecht en het inventariseren van problemen/onderwerpen.

Snel waren we het eens over de rechtsvorm en de naam: het moest een vereniging worden en wel de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath. Wij besloten een enquête te houden die hen de basis zou moeten verschaffen hoe zij verder zouden gaan. Uit de enquête bleek dat er behoefte was aan een Bewonersvereniging in het dorp.

De oprichtingsvergadering vond onder grote belangstelling op 28 juni 2007 plaats in het dorpshuis De Avezathen. De beoogde voorzitter Cees van Zanten heeft deze gedenkwaardige avond helaas niet kunnen meemaken, omdat hij in april van dat jaar plotseling overleed. Later in het jaar heeft het bestuur Jacob van Dijk bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Met veel enthousiasme zijn zij het onbekende avontuur aangegaan, waarvan zij hoopten dat het zijn bestaansrecht in de toekomst zou bewijzen.

De oprichters van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath op een foto uit 2007.

eerstebestuur

Staand van links naar rechts; Aart Keij, Cees van Zanten, Jacqueline Kat en Marc van Leipsig. Zittend van links naar rechts; Bert Pruijn, Wim van der Hoorn, Elly van Malsen, Wiepke van der Wal en Jan Vermeulen.