In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

Als antwoord op de vergrijzing, decentraliseren van de zorg, de vereenzaming en de participatiesamenleving heeft de Bewonersvereniging in 2013 het Mantelpunt opgericht. Voor en door de bewoners van Kerk-Avezaath zodat we oprecht kunnen zeggen: In Kerk-Avezaath sta je er niet alleen voor!

Wij zoeken

Dankzij Provinciale en Gemeentelijke subsidie is de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath in staat gesteld op zoek te gaan naar de spin in het web die de verdiepingsslag kan maken om nog meer inhoud te geven aan onze slogan, oftewel een:

Dorpscoördinator Kerk-Avezaath

(10 uur per week voor een periode van 1 jaar)

Iemand die actief contact legt met dorpsgenoten, een spil is tussen het Mantelpunt (die al beschikt over vele vrijwilligers, die ingezet kunnen & willen worden) en potentiële hulpvragers. Nieuwe initiatieven ontwikkelt en daarbij ook kijkt wat de nieuwste thuistechnologie (Domotica) kan bieden.

Steekwoorden

Verbinden, pionieren, initiatiefrijk, flexibel, coördineren, maar vooral een “mensenmens”. Een unieke kans om op dorpsniveau maatwerk te leveren aansluitend op de nieuwste wetgevingen die vanaf 1 januari 2015 vooral het accent leggen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger.

Vragen? Interesse?

Voor meer informatie kun je kijken op onze website http://www.bewonersverenigingkerkavezaath.nl/index.php/menwerkgroepen. Indien je wilt reageren op deze functie kun je jouw curriculum vitae inclusief een motivatiebrief uiterlijk vrijdag 7 augustus 2015 mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

De termijn is verlengd tot 21 augustus

Aanbod

Wij bieden een salariëring conform de CAO Welzijn, vrijheid van bepalen werktijden en een zeer enthousiaste groep van vrijwilligers die actief betrokken is bij het welslagen van het project en de functionaris in het bijzonder.

Functieprofiel

Organisatie / instelling:

Bewonersvereniging Kerk-Avezaath

Werkgroep:

Wmo
Organisatorische eenheid:

Mantelpunt
Functienaam:

Dorpscoördinator

Kern van de functie:

Door in een vroegtijdig stadium actief in contact te treden met zowel inwoners van Kerk-Avezaath als vereenzaamde hulpvragers als met Mantelzorgers wil de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath het volgende bereiken:

 1. Dat Mantelzorgers géén emotionele barrières meer ervaren bij het vragen om tijdelijke hulp/ondersteuning. Het wordt een natuurlijke en als normaal ervaren handeling.
 2. Dat dorpsbewoners die nog géén of onvoldoende sociaal netwerk hebben al vroegtijdig “in kaart” gebracht worden en waar vervolgens een Mantelzorgnetwerk voor opgezet wordt.
 3. Dat de inwoners van Kerk-Avezaath het nog vanzelfsprekender gaan vinden om behulpzaam te zijn bij zorgbehoeftige buren, dorpsvrienden, familie etc. (vergroting sociale cohesie).
 4. Teneinde de laagdrempeligheid om hulp van derden in het dorp via het Mantelpunt te faciliteren, te onderzoeken in hoeverre de huidige stand van zaken m.b.t. Domotica (thuistechnologie) hierbij behulpzaam kan zijn.

Situatieschets:

Een dorpscoördinator is iemand uit de directe woonomgeving die zich inzet bij meldingen voor inwoners die (mantelzorg)ondersteuning willen en de verbinding legt met de vrijwilligers. Er wordt ook een pro actieve houding verwacht om in contact te komen met inwoners van Kerk-Avezaath.

Plaats in de organisatie:

Ontvangt leiding van de voorzitter van de Werkgroep Wmo dan wel diens aangewezen plaatsvervanger en geeft samen met vrijwilligers invulling aan het meldpunt.

Interne / externe contacten:

 • Inwoners van Kerk-Avezaath
 • Wmo werkgroep
 • Vrijwilligers
 • Professionele zorgverleners / organisaties
 • STIB
 • Welzijn Buren
 • Gemeente
 • Huisartsen
 • Familieleden  en hulpvragers

 Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • De dorpscoördinator zorgt samen met de vrijwilligers van het Mantelpunt voor de optimale match tussen hulpvragers en aanbieders
 • Het lokale gezicht
 • Gevraagd en ongevraagd contact met mogelijke hulpvragers (in de breedste zin van het woord) en vrijwillige hulpaanbieders.
 • Spil tussen de vrijwilligers (25), de projectgroep Mantelpunt, en het professionele gebiedsteam (STIB).
 • Onderzoek naar mogelijkheden die structureel bijdragen aan lokale invulling zorg (Domotica).

 

Activiteiten:

ü  Optimale match van vraag en aanbod van hulpvragers en aanbieders:

ü  Contacten met hulpvragers en -aanbieders

ü  Spil tussen vrijwilligers, projectgroep, STIB

Structurele bijdragen onderzoeken van lokale invulling zorg

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:
Kennis:

MBO 3 / 4

Affiniteit met de zorg

Sociale kaart

Problematieken in Kerk-Avezaath

Zelfstandigheid:

Zelf organiserend vermogen

Leiding geven en ontvangen

Beslissingen/Initiatieven durven nemen

Sociale vaardigheden:

Luisterend

Empathisch

Toegankelijk

Grenzen stellen

Goed kunnen samenwerken, bemiddelen en onderhandelen

Relaties opbouwen, vertrouwen scheppen.

Oog hebben voor alle belangen bij de aanpak

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:

Integer (vertrouwelijke informatie)

Uitdrukkingsvaardigheid:

Goede mondelinge & schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Oplettendheid:

Tijdig signaleren van knelpunten (en zo nodig optreden)

Overige functie-eisen:

Flexibiliteit om tijdig en adequaat te handelen

Incasseringsvermogen

Beschikken over een grote dosis enthousiasme en de wil om het werk goed uit te voeren

 

Inconveniënten:

Psychische belasting kan optreden bij de confrontatie met leed

Psychische belasting kan optreden bij het zelfstandig werken en het zelfstandig inrichten van de werkzaamheden

Om kunnen gaan met weerstanden en conflicten.