De bestuursleden stellen zich voor

 

 

 

Diana van Dam, Voorzitter

dianavandam

Even voorstellen:

In 1965 werd ik geboren in Voorhout. De eerste 17 jaar van mijn leven bracht ik door in de bollenstreek. Na een studie levensmiddelentechnologie in Friesland en laboratoriumtechniek in Amsterdam belandde ik in Utrecht. Hier heb ik de volgende 20 jaar met mijn kinderen gewoond en gewerkt.  Altijd met in mijn achterhoofd dat dit niet mijn blijvende woonplaats zou zijn. En zo geschiedde, want in 2015 zagen Jaap en ik een leuk huis op de Woerd en in 2016 zijn wij daar gaan wonen.

Onze dochters studeren nu in Leiden en Utrecht en wij genieten van rust en ruimte in dit prachtige gebied. 

Sinds 2001 werk ik bij het RIVM in Bilthoven. Ik ben daar leidinggevende en werk aan infectieziekten preventie.

In mijn vrije tijd, die door de tuin en de huisdieren aardig opgeslokt wordt, probeer ik films te kijken, te lezen en te zingen. 

Buurman Jacob vroeg me om na te denken over voorzitterschap van de bewonersvereniging. Dat leek me een uitgelezen kans om meer van Kerk-Avezaath te weten te komen. Dus ik heb ja gezegd en ik ben heel benieuwd hoe het komende jaar er uit zal gaan zien. Ik ga het meemaken, met jullie hopelijk.

Groet, Diana van Dam

Anja van Malsen

Penningmeester

anja2

In 1969 geboren en altijd in Kerk Avezaath blijven wonen. In het dagelijks leven ben ik actief in de accountancy, bij een kantoor in Ochten. Om meer betrokken te blijven bij het dorp heb ik in november 2015 besloten me aan te sluiten bij het bestuur van de bewonersvereniging.

Het is een leuke club die zich echt inzet voor de bewoners en het dorp.

 

 

 

 

 

 

Paul Kerstenpaul4

Secretaris en lid van de werkgroep ruimtelijke ordening

 Na enkele losse bijdragen voor de Bewonersvereniging op het vlak van ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en in de klankbordgroep ben ik gevraagd als secretaris van de vereniging. Net nu ik na het beëindigen van mijn professionele loopbaan wat meer tijd had gekregen. Ons huis, de oude smederij aan de Tielseweg was ook na een lange renovatietijd van ongeveer 14 jaar wel zo ongeveer klaar. We hebben plannen gehad om nog een  vernieuwbouw project te beginnen. De crisis trok een streep door de verkoop van ons huis en we besloten te gaan genieten van ons mooie plaatsje in ons mooie dorp. En dan komt het verzoek om actief te worden in het dorpsleven. Iets dat we daarvoor in verband met al die verbouwingen in het weekeind die eerdere jaren niet zo hadden gedaan.

Als planoloog en betrokken geweest bij de ontwikkeling van de ruimtelijke wetgeving de laatste jaren weet ik dat het nut van een bewonersvereniging groot kan zijn. Er wordt de komende jaren steeds minder geregeld en op een steeds grotere afstand van de burger vindt dat geregel dan plaats. Dorpen zullen volgens mij zelf moeten gaan werken aan hun leefbaarheid, precies een doelstelling van de bewonersvereniging. Ik heb veel met innovatie-groepen gewerkt aan het vernieuwen van de organisatiekracht , waarbij ik eerst als ondernemer, later als wetenschapper stond voor de inbreng van kennis en kunde. Vele regionale- en bedrijfsveranderingen heb ik zo langs zien trekken. Een ontwikkeling die ook hier in de Betuwe de komende jaren zal gaan plaatsvinden. Ik kan helpen om vanuit een lokaal perspectief de belangen van de bewoners in te brengen in het sociaal maatschappelijke krachtenspel van verandering.

Een plekje in het bestuur van de bewonersvereniging daagt mij ook wel uit. Ik kan iets bijdragen aan het levend houden van de dorpsgemeenschap. Met plezier heb ik de bewonersvereniging zien ontstaan, groot worden en het aantal onderwerpen zien uitbreiden. Maar er kan best nog wel wat gebeuren de komende tijd, bijvoorbeeld op het vlak van de website en communicatie. Ik pak graag dat stokje over van mijn voorganger Jan Vermeulen. Hij vertelde, dat het wel veel werk zou zijn, maar ook voldoening en plezier zou geven. Nou daar ga ik voor.


Wim van der Hoorn

Bestuurslid & Voorzitter van de Werkgroep WMO                                     vanderhoorn

Geboren in Ter Aar (Z-H) ja zelfs in het gehucht Papenveer in 1955. Ik heb in Leiden op de middelbare school gezeten. Daarna ben ik naar de Hogere Tuinbouwschool gegaan in 's Hertogenbosch. Na die opleiding heb ik 7 jaar personeelswerk gedaan. Sinds 1988 werk ik als bestuurder bij FNV bonden in Eindhoven, Deventer en Bunnik. Momenteel werk ik bij vakbond ABVAKABO FNV in Utrecht en kom op voor de belangen van de leden die werken in de zorgsectoren met name de ziekenhuizen en de verpleeg- en verzorgingshuizen.

Eind jaren zeventig ben ik aan een Italiaans meer voor José (Knook) gevallen. Zij woonde in Zoelen. Wij wonen sinds 1981 aan de Tielseweg in Kerk-Avezaath. Nu met onze dochters; Jorie en Djony. In Kerk-Avezaath is het schitterend wonen. Midden in de Betuwe. Dicht bij grote steden en stedelijke voorzieningen. Ik wil een bijdrage leveren om de leefbaarheid van Kerk-Avezaath te behouden en te verbeteren. In plaats van leefbaarheid spreek ik liever over de kwaliteit wonen. Van alle kanten komt er druk te liggen op deze kwaliteit van wonen: schaalvergroting, marktwerking, bezuinigingen. Met elkaar in het kleine verband van de kern kunnen we een positieve invloed uit oefenen op de kwaliteit van wonen. Dat kan door na te gaan wat wijzelf kunnen doen. Dat kan ook door in samenwerking met anderen- denk bv. aan de gemeente- hieraan te werken. Indien nodig moeten we ook het actiemiddel niet schuwen om voor onze belangen op te komen.

Ik sta er nu al van te kijken hoe een kleine groep van bewoners van Kerk-Avezaath elkaar hebben gevonden in de vereniging en een team vormen. De samenbundeling van de bewonersbelangen levert zeer veel kracht op. Een gezicht en een sterke partij naar buiten toe. Daar kunnen we ontzettend veel mee om de kwaliteit van wonen in al zijn facetten te verbeteren.

De bewonersvereniging is geen politieke partij. Dat wil niet zeggen dat we a- politiek zijn. Beslissingen die onze kern raken worden genomen door politieke partijen. We redeneren vanuit het bewonersbelang. Indien nodig zoeken we de politieke beslismakers dan ook op om ze te winnen voor ons standpunt. Een voordeel daarbij is dat de politieke betrokkenheid van de bewoners toe neemt. Als laatste: belangen van (groepen) bewoners kunnen tegenstrijdig zijn. Het bestuur van de Bewonersvereniging zal dat moeten onderkennen en daar een standpunt over in moeten nemen. Daarom is het ook zo belangrijk dat we een vereniging zijn geworden. De discussie over of en hoe we zaken aanpakken kunnen we binnen de vereniging op democratische wijze voeren.

 

 

Roos Ferdinandus

Bestuurslid

Na te zijn opgegroeid in een groene wijk in Delft en de beroepsopleidingen: fysiotherapie, haptotherapie, supervisie te hebben voltooid heb ik sinds 1982 een praktijk aan huis voor (kinder) haptotherapie en haptonomische zwangerschapsbegeleiding.
Vanaf 1993 ben ik daarnaast parttime docent aan de Academie voor Haptonomie.

Na een verblijf van zo'n 30 jaar in Rotterdam, wonen Kees en ik nu alweer 6 jaar in Kerk-Avezaath.
Nadat onze kinderen allemaal het huis hadden verlaten was het onze wens om het stadse leven te ruilen voor meer ruimte, rust en vriendelijkheid. Dat is met onze verhuizing naar Kerk-Avezaath goed gelukt!
We genieten dagelijks van alle ruimte en het groen om ons heen en van de vriendelijkheid van de mensen.
Graag wil ik me inzetten om al dit goeds te behouden of waar nodig te verbeteren.

Het bestuur van de bewonersvereniging leek me daarvoor een goede plek. Ik viel met mijn neus in de boter want er is heel veel te doen, en veel te bespreken.
Er staat nogal wat druk op de ketel maar ondanks dat verlopen de vergaderingen met veel respect voor elkaars standpunten en met veel humor.
Een fijne 'club' om bij te horen en om mee samen te werken.

 

 

 Wim HobÄ—, vice voorzitter

wimhobe

Bestuurslid en lid van de werkgroep Leefbaarheid en WMO. Voorzitter Buurtpreventie,                 

Sinds december 2007 inwoner van Kerk-Avezaath echter geboren en gewoond in Tiel.
Samen met mijn vriendin Caroline hebben we direct kennis gemaakt met de bewonersvereniging en zijn we werkgroepslid geworden in de werkgroep Leefbaarheid om zo betrokken te zijn bij het wel en wee van ons dorp. Samen met Caroline hebben we medio 2010 buurtpreventie opgericht. Sinds 2011 organiseren we jaarlijks in maart de landelijke opschoondag om ons dorp te ontdoen van zwerfvuil.  Daarnaast ben ik vrijwilliger en was ik mede-coördinator bij ons Mantelpunt. Mijn dagelijkse werkzaamheden liggen op het inkoop en logistieke vlak.
Ik vind een prettig
leefklimaat voor ons dorp belangrijk en wil als lid van de bewonersvereniging hier een (extra) steentje aan bijdrage.

 

 

Renée Bongers renebongers

 

Ik ben geboren en opgegroeid in Enschede. Eind zeventiger jaren verhuisden we van oost naar west Nederland. Daar zijn we in Hellevoetsluis gaan wonen. In die tijd maakten we voor het eerst “kennis” met Kerk-Avezaath. Als we van Hellevoetsluis naar Enschede v.v. reden zagen we vanaf de toen nog stille A15 het dorp liggen. De naam kenden we niet. Maar we vonden het witte schooltje met het rieten dak zo leuk. Wie kon toen weten dat in de toekomst onze eigen kinderen naar die school zouden gaan, ze waren nog niet eens geboren.

In 1985 verhuisden we naar het midden van het land, naar Kerk-Avezaath. Onze kinderen Niek en Petra zijn hier geboren en ze gingen naar het leuke witte schooltje met het rieten dak. Inmiddels wonen Ben en ik hier al ruim 30 jaar. Nu weer met z’n tweeën. De kinderen hebben inmiddels het huis verlaten.

Ik heb eigenlijk altijd vrijwilligerswerk gedaan. Het meest bij Kellendonck, de tennisvereniging van Kerk-Avezaath. Daar ben ik mee gestopt na zo’n 20 jaar in diverse commissies en later ook in het bestuur te hebben gezeten. De vrijgekomen tijd wil ik nu graag inzetten voor onze bewonersvereniging.

 

 Bestuurswisseling na de Algemene Leden Vergadering 14 maart 2016

De bestuursleden Jacob Dijk en Aart Keij hebben het bestuur verlaten.

Bestuurswisseling op de ALV

Bestuur