De Bewonersvereniging Kerk Avezaath heet u welkom op onze site.

 Kijk ook op https://www.facebook.com/zomerinkerkavezaath/timeline

Kijk ook voor de buurtpreventie ophttps://www.kerkavezaath.info/

 Een nieuwe voorzitter voor Bewonersvereniging Kerk-Avezaath

 

dianavandam

 

Na een heel zoektraject hebben we gelukkig Diana van Dam bereid gevonden om onze nieuwe voorzitter te willen zijn. In de komende ALV zal de bestuurswisseling aan de leden worden voorgelegd. 

Kijk voor actuele berichten over de ontwikkelingen rondom het dorpscentrum en tanksation op deze link 

Algemene ledenvergadering 2017

Graag nodigt het bestuur van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath de leden uit om op

Donderdag 01 juni 2017 aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering. Dit zal plaatsvinden in dorpshuis de Avezathen.

Ons vaste onderdeel jaarvergadering start om 19.00 uur uur en is alleen voor leden toegankelijk.

Zie hiervoor programma voor Leden. Vanaf  20.00 uur is de deur open voor alle dorpsbewoners.

 

We willen u graag spreken over een aantal actuele zaken in ons dorp en

de toekomst van ons dorp

Fleur Gaarthuis vertelt hoe het staat met het mantelpunt.

 Kijk voor de stukken ALV 2017

 

Het dorpsplan: Gemaakt in 2010, een aantal doelstellingen zijn gehaald! Een aantal ook niet. Graag willen we het dorpsplan gaan actualiseren. Daar gaan we deze avond actief mee aan de slag. Wat vindt u daarin belangrijk?

De commissie Ruimtelijke Ordening licht toe wat de de nieuwe omgevingswet betekent voor Kerk-Avezaath.

Hoe vergroten we de sociale samenhang in het dorp? Welke initiatieven zijn er al en hoe brengen we die onder de aandacht?

Hoe gaat het met de school en verenigingen in Kerk-Avezaath?

Hoe kunnen we als kleine kern goed contact houden met de gemeente over ontwikkelingen?

En wat verwacht u daarin van de Bewonersvereniging?

De A15 en de Betuwelijn, kunnen we daarover nog bijzonderheden verwachten?

Zoals u ziet onderwerpen die ons allemaal aangaan, dus kom a.u.b. op 1 juni en deel uw ideeën.

Programma  ALV 1 juni 2017

Agenda voor leden van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath : 19.00 uur

 1. Openingswoord
 2. Notulen ALV 2016
 3. Jaarverslag 2016
 4. Financieel verslag 2016
 5. Begroting 2017
 6. Van de kascommissie
 7. Decharge van het bestuur
 8. Aftredende bestuursleden en voorstel nieuwe bestuursleden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting om 19.45

Pauze  19.45 – 20.00

Voor alle dorpsbewoners : De Toekomst van het dorp : 20.00

 

 1. Voortgangsverslag van de dorpscontactpersoon Mantelpunt Fleur Gaarthuis.
 2. Discussie toekomst dorpsplan en overige ontwikkelingen.

Afsluiting ca. 22.00 uur

 

 

Stand van zaken Mantelpunt

De afgelopen periode zijn de leden van de werkgroep WMO van de Bewonersvereniging druk bezig geweest met het regelen van verlenging van mijn aanstelling als dorpscontactpersoon. Een nieuwe subsidieaanvraag is hiervoor ingediend bij de gemeente Buren. Op dit moment laat de gemeente een evaluatie uit voeren door een externe partij om tot een goed advies te komen. Dit advies zal zij dan indienen bij Wethouder Benschop en dan volgt een besluit. Mijn aanstelling als dorpscontactpersoon is nu nog tot 1 juli. Ik laat u zo snel mogelijk weten of de gemeente door wil gaan met dit project en ik werkzaam kan blijven als dorpscontactpersoon. U kunt uw steentje bijdragen aan de evaluatie door mij te laten weten of u gebruik zou maken van het Mantelpunt in geval van een hulpvraag. Graag hoor ik waarom juist wel of niet. U kunt dit mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groeten,
Fleur Gaarthuis
06-25042478

 

Het project 'scootmobiel' is gestart!

Dinsdag 18 april is het eerste uitleenpunt voor scootmobiels geopend in de gemeente Buren. Het uitleenpunt is tot stand gekomen in samenwerking met Leonie Schimmel van Zalencentrum De Avezathen en Fleur Gaarthuis, dorpscontactpersoon van het Mantelpunt en het gebiedsteam Stib.

Inwoners uit Kerk-Avezaath die slecht ter been zijn, kunnen vanaf nu gratis een scootmobiel lenen om erop uit te gaan. Het enige dat hiervoor nodig is, is een scootmobielpas. Deze kan worden aangevraagd bij het gebiedsteam Stib of via een eerstelijns ergotherapeut van bijvoorbeeld Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Wilt u hierna de scootmobiel lenen? Reserveer deze dan zo tijdig mogelijk bij Leonie Schimmel via telefoonnummer 06-222231442 of 0344-681469. U kunt ook even binnen lopen tijdens de openingstijden van het Zalencentrum.

 

De Dorpsentree en de Rotonde

Het maken van plannen voor de rotonde bij Kerk-Avezaath ligt bij de start van het  Omgevingsplan Gemeente Buren 2014, een initiatief van Wethouder van Alfen. De Bewonersvereniging Kerk-Avezaath en De Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseren in opdracht van de gemeente twee sessies met bewoners in 2015 om te zoeken naar projecten. Daaruit komen voort het  Klompenpad-project ( dat nu al is gerealiseerd !) en het project Dorpsentree Kerk-Avezaath. Er komt een  startbijeenkomst en ca 5 ontwerpbijeenkomsten dat leidt tot een ontwerp-plan. Dan komt ook de aanbestedingsprocedure voor de Gemeentelijke rotondes op gang. Het ontwerpteam past het plan aan als een Programma van Eisen, dat in de gemeentelijke aanbestedingsprocedure kan meelopen.  Het PVE wordt in Juni 2016 gepresenteerd en er is een Schouw van de rotonde met de Gemeente ( 6 ambtenaren). De bewonersvereniging Kerk-Avezaath brengt het PVE ook onder aandacht van de Wethouders en verwacht van de Gemeente de twee gemeentelijke procedures op elkaar af te stemmen.

Nu de aanbesteding van de rotondes in de Gemeenteraad aan de orde gaat komen willen we als Bewonersvereniging Kerk-Avezaath graag nogmaals wijzen op ons prachtige plan voor de rotonde bij onze dorpsentree. Hier is het PVE van de rotonde te zien

Wij verwachten nu van de Gemeente, dat ze de beide procedures op elkaar afstemmen en rekeninghouden met het burgerinitiatief, dat al in 2015 is begonnen. Met Gemeentegeld en veel tijd van vrijwilligers is het PVE tot stand gekomen en kan prima als basis dienen voor het verfraaiing van de rotonde in een aanbesteding. Laten we Buren mooi maken.

 

 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen in het dorp

Nieuwsbrief Februari 2017

Opnieuw is er een reden voor de Bewonersvereniging een brief te schrijven aan de Gemeente Buren. Dit keer over de ontwikkeling van het dorpscentrum. Wij hopen dat al onze inspanningen om beter in gesprek met de Gemeente te komen in de komende periode meer om het lijf krijgen. Voor de nieuwsbrief klik hier

 

  

 

 

 appbuurtpreventie

 

Afgelopen week heeft Wim Hobe in overleg met de beheerders van de Burense buurtpreventiegroepen stickers besteld om alle in onze gemeente aanwezige buurtpreventie borden te updaten met een Whatsapp sticker.De stickers zijn gemaakt door Eric Hooft ( drukkerij de Hooftzaak) die in ons dorp woont.

Nieuws van de dorpscoördinator 

De dorpscoördinator zal ook op de website van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath diverse berichten plaatsen. Voor de nieuwsbrieven en andere berichtgevingen van de dorpscoördinator ga naar Mantelpunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn lang niet klaar met de site.

Meedoen ?

We zoeken een dorpsbewoner die wil meedoen om deze site een journalistieke uitstraling te gaan geven. Ben je aangesloten op de dorpstwitters, de facebook informatie en sta je midden in het dorpsleven, dan is dit een uitnodiging voor jou om te helpen. We willen een kolom maken met dorpsnieuws en zoeken daarvoor een enthousiaste bewoners. Niet veel werk, wel veel plezier. Meld je aan via de contactpagina

 

 

En natuurlijk kunt u ons bereiken via de contactpagina .

Veel plezier op de site!

Paul Kersten

Webmaster