De Bewonersvereniging Kerk Avezaath heet u welkom op onze site.

 Kijk ook op https://www.facebook.com/zomerinkerkavezaath/timeline

Kijk ook voor de buurtpreventie op http://www.kerkavezaath.info/

 

klpad

 

De Opening van het Klompenpad heeft plaatsgevonden

Rugzak op, klompen aan en gaan. We krijgen mooie beoordelingen over het gevarieerde pad! Ga het zelf eens lopen en zie je dorp en de omgeving eens van een andere kant.

Nieuwe ontwikkelingen in het dorp

Nieuwsbrief Februari 2017

Opnieuw is er een reden voor de Bewonersvereniging een brief te schrijven aan de Gemeente Buren. Dit keer over de ontwikkeling van het dorpscentrum. Wij hopen dat al onze inspanningen om beter in gesprek met de Gemeente te komen in de komende periode meer om het lijf krijgen. Voor de nieuwsbrief klik hier

 

Gezocht: een nieuwe voorzitter voor Bewonersvereniging Kerk-Avezaath

Bewonersvereniging Kerk-Avezaath, waarbij 70% van de huishoudens in het dorp aangesloten is, zoekt een nieuwe voorzitter.

We zoeken een voorzitter die de maandelijkse vergadering kan leiden en op de hoogte is van wat er speelt in het dorp. Daarnaast iemand die mee kan denken bij de werkzaamheden van de werkgroepen WMO/Mantelpunt, Ruimtelijke Ordening, Leefbaarheid, Buurtpreventie en de werkgroep Activiteiten. Een persoon die er plezier in heeft de vrijwilligers hierbij te stimuleren en die het leefklimaat van het dorp belangrijk vindt.

We zoeken iemand die het overleg met gemeente Buren namens het dorp vorm geeft en belangstelling heeft voor nieuwe ontwikkelingen in het overheidsbeleid wat ons dorp aangaat. Daarnaast iemand die mee wil werken aan het nieuwe dorpsplan en daarmee aan de vitaliteit en het woonplezier van ons dorp.

We zijn niet op zoek naar een plaatsvervangend locoburgemeester, zoeken geen expert die alleswetend moet zijn en vragen geen deelname van decennia. Wel zoeken wij een creatieve geest, die de komende jaren een inspirerende en stimulerende aanvulling in het bestuur kan zijn en die gezamenlijk het hoofd wil buigen over verschillende interessante vraagstukken voor het dorp.

In het bestuur wordt samengewerkt op basis van vrijwilligheid en betrokkenheid. Er wordt maandelijks overlegd met elkaar met humor en gezelligheid. We zoeken iemand die hiervan deel wil uitmaken.

Als je denkt dat de rol van voorzitter (m/v) wellicht iets voor jou kan zijn, vragen we je te reageren. Neem dan graag contact op met de secretaris via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook de voorzitter staat er in Kerk-Avezaath niet alleen voor. Het bestuur is er klaar voor.

 .

  

Nieuwsbrief Januari 2017

Beste Bewoners van Kerk-Avezaath,

Graag willen we jullie informeren over een aantal recente ontwikkelingen. Het bestuur heeft frequente contacten met de Gemeente Buren. Om zaken op het vlak van de WMO, de Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Volksgezondheid, Welzijn en Leefbaarheid te regelen. Daarin is de laatste tijd niet de voortgang geboekt, die we als bewonersvereniging zo graag hadden willen zien. Op onze website vertellen we over 5 onderwerpen wat de stand van zaken is. Kijk hier voor de volledige tekst .

De onderwerpen zijn:

  • Het overleg met de Gemeente Buren
  • Zorgen om de woningbouw
  • Het einde van de plannen voor het zorghofje
  • Problemen bij het omgevingsplan
  • Het Tankstation

We zijn als Bewonersvereniging Kerk-Avezaath in een rare positie terecht gekomen. Er is een goede regeling met de Gemeente Buren ( het convenant). De uitwerking kon veel beter, maar toch was het de basis voor veel activiteiten als het dorpsplan en verschillende initiatieven op het vlak van de RO en de WMO. De samenwerking met de gemeente kan minder vrijblijvend en meer gericht op resultaten worden. Op enkele beleidsterreinen hebben we deze samenwerking en hopen dat ze ook naar andere werkterreinen doorgezet kan worden.

Maar ook in die tijd komt er een nieuw college van Burgemeester en Wethouders. Dat gaat zoeken naar vormen van participatie, zoals in het coalitieakkoord is aangegeven. Die participatievormen bestaan voor de BVKA al sinds 2007, of zelfs al sinds 2001. Maar de gemeente doet nu een inventarisatie alsof er een nieuwe vorm van samenwerking uitgevonden moet worden. Wat ons betreft moet de vrijblijvendheid eraf, dan voldoet de structuur uit het convenant prima. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden.

In de praktijk ligt ons voortgangsoverleg met de Gemeente nu al sinds feitelijk 2014 stil ligt. Onze aandachtspunten worden niet meer door de Gemeente opgepakt en we zijn helaas genoodzaakt uit enkele initiatieven weg te stappen. Er blijven ernstige beleidspunten liggen (zoals de ontwikkelingen rondom de Betuwe Corridor) en over de leefbaarheid van ons dorp maken we ons steeds meer zorgen. Daarnaast maken we ons zorgen over het doordrukken van ontwikkelingen, die in strijd zijn met het gemeentelijke beleid en de afspraken die daarover gemaakt zijn in de Gemeenteraad.

Er komt een nieuwe omgevingswet, die veel veranderingen gaat opleveren. Wij willen ons dorpsplan daarop aanpassen, ons voorbereiden op de nieuwe toekomst. Dat we nu geen functionerend overleg hebben met de Gemeente Buren, daarover zijn we heel erg ontevreden.

      

Met de wethouder Benschop- van Eldik is afgesproken dat we in het nieuwe jaar het overleg weer gaan oppakken. Hopelijk kunnen we weer gaan werken aan resultaten voor het dorp. Want er is genoeg te doen .

 

 

 

 appbuurtpreventie

 

Afgelopen week heeft Wim Hobe in overleg met de beheerders van de Burense buurtpreventiegroepen stickers besteld om alle in onze gemeente aanwezige buurtpreventie borden te updaten met een Whatsapp sticker.De stickers zijn gemaakt door Eric Hooft ( drukkerij de Hooftzaak) die in ons dorp woont.

Nieuws van de dorpscoördinator 

De dorpscoördinator zal ook op de website van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath diverse berichten plaatsen. Voor de nieuwsbrieven en andere berichtgevingen van de dorpscoördinator ga naar Mantelpunt.

 

Klompen aan, rugzak op en gaan!

Gemeente Buren, bewonersvereniging Kerk-Avezaath en Stichting Landschapsbeheer Gelderland nodigen u uit voor de opening van het

 

Klompenpad Teisterbantpad

 

IMG 20170121 113120

 

Zaterdag 4 februari om 10.00 bij Herberg De Zoelensche Brug,

Achterstraat 2 in Zoelen

Klompenpaden zijn wandelroutes door het boerenland, over onverharde paadjes en vergeten doorsteekjes. Samen met vrijwilligers en met medewerking van grondeigenaren is het gelukt het Teisterbantpad te ontwikkelen. Teisterbantpad is het 97-ste Klompenpad.

Programma 09.45 uur: - Inloop met koffie/thee en taart

10.00 uur: - Welkomstwoord

                 - Toelichting locatie: fruitteler Kees de Wit - Toespraak door wethouder Klein– de Jong

                 - Toespraak Dianne Renders Staatsbosbeheer - Bedanken vrijwilligers en eigenaren

10.45 uur - Optreden Troubadour

11.15 uur - Wandeling over een deel van het Klompenpad

11.45 uur: - borrel

12.00 uur - afsluiting

Wandelen door het mooie buitengebied van Kerk-Avezaath en Zoelen

Teisterbantpad is een rondwandeling van dertien kilometer door het prachtige buitengebied van Kerk-Avezaath en Zoelen. Wandelen door boomgaarden, langs akkers en over landgoed Soelen. De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden is o.a. te koop bij het startpunt De Avezathen, opstap-punt de Zoelensche Brug en VVV’s in de regio. Kijk ook op www.klompenpaden.nl.

Veel samenwerkingspartners

Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en in samenwerking met vrijwilligers, gemeente Buren, Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren en partijen uit de streek is deze route tot stand gekomen. Het Teisterbantpad maakt deel uit van een landelijk routenetwerk van Klompenpaden en sluit aan op het Errekomsepad. Het Teisterbantpad is tevens te bereiken vanaf station Tiel door een bewegwijzerde aanlooproute te volgen. Dit 97-ste Klompenpad is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, de gemeente Buren en de Nationale Postcode Loterij.
 

Samen met de streek

Klompenpaden worden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht in de provincies Gelderland en Utrecht. Samen met de streek worden historische paadjes in ere hersteld en boerenland opengesteld. Wandelaars zijn te gast bij de eigenaren van de landgoederen, weilanden en akkers waar het Klompenpad doorheen loopt. Door het proces met de lokale gemeenschap op te pakken wordt de leefbaarheid vergroot. Bovendien wordt de lokale economie versterkt door aan te sluiten bij initiatieven als landwinkels, horeca en kamperen bij de boer. Doordat inwoners zo intensief betrokken zijn bij de realisatie van het pad is het niet moeilijk mensen te vinden die na realisatie van het pad regelmatig de route willen nalopen, schoonhouden en onderhouden. Deze vrijwilligers zijn aangesloten bij SLG en worden ondersteund met materialen zoals bewegwijzeringsbordjes en gereedschap.

Bewegwijzering
De brochure met de route en wetenswaardigheden is onder andere te koop bij het startpunt Dorpshuis De Avezathen, opstappunt Herberg De Zoelensche Brug en VVV’s in de regio. De route is in beide richtingen gemarkeerd met rode klompjes. Alle Klompenpaden zijn verboden voor honden in verband met verstoring van vee en wild. Waar de route gebruik maakt van bestaande paden gelden uiteraard de heersende regels. Routenavigatie en informatie over landschap en cultuurhistorie is vanaf 4 februari ook beschikbaar via de Klompenpaden app.

Dit Klompenpad is gefinancierd door de gemeente Buren, Provincie Gelderland, Staatsbos-beheer en de Nationale Postcode Loterij.

We wensen u veel wandelplezier. Mocht u het nieuwe pad binnenkort gaan verkennen dan horen wij graag uw reactie via het gastenboek op de pagina van het Teisterbantpad op www.klompenpaden.nl of via facebook (https://www.facebook.com/klompenpaden).

 

 Opschoondag 2016 in Kerk-Avezaath

Kijk hier voor de foto's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levend Landschap Kerk-Avezaath 2015

Tijdens de ALV heeft in het publieke gedeelte na 20.15 uur  Wethouder Sander van Alphen de aftrap gegeven worden voor het omgevingsplan Kerk-Avezaath. Hierbij zullen de onderdelen door de bewoners zelf kunnen worden aangedragen. Kijk op kijk op Levend Landschap voor meer informatie.

 

 Op Zaterdag 28 maart is de Landelijke opschoondag in Kerk-Avezaath gehouden

Kijk hier voor de foto's

 

 

Er zijn nieuwe luchtfoto's van het dorp

Kijk hier voor de foto's 

 

 

We zijn lang niet klaar met de site.

Meedoen ?

We zoeken een dorpsbewoner die wil meedoen om deze site een journalistieke uitstraling te gaan geven. Ben je aangesloten op de dorpstwitters, de facebook informatie en sta je midden in het dorpsleven, dan is dit een uitnodiging voor jou om te helpen. We willen een kolom maken met dorpsnieuws en zoeken daarvoor een enthousiaste bewoners. Niet veel werk, wel veel plezier. Meld je aan via de contactpagina

 

Wat is er te zien

Op onze  site vindt U actuele gebeurtenissen, evenementen of bijzondere beleidsontwikkelingen die voor het dorp van belang zijn. De Bewonersvereniging stelt zich aan u voor en er zijn verschillende bestuursstukken in te zien. Ons dorp laat beelden zien en geeft op het nieuwe Dorpsplein de ruimte voor bijzondere ontmoetingen. Via de bewoners en links stellen dorpsgenoten zich aan u voor en geven ze de mogelijkheid door te klikken naar hun bijzondere activiteiten of professionele profielen. Het archief bevat vele stukken, die in het verleden door de Bewonersvereniging zijn verzameld over ontwikkelingen en projecten.

En natuurlijk kunt u ons bereiken via de contactpagina .

Veel plezier op de site!

Paul Kersten

Webmaster