De Bewonersvereniging Kerk Avezaath heet u welkom op onze site.

 Kijk ook op https://www.facebook.com/zomerinkerkavezaath/timeline

Kijk ook voor de buurtpreventie ophttps://www.kerkavezaath.info/

 

Nieuwe ontwikkelingen in het dorp

 

 

Oproep aan de bewoners van Kerk-Avezaath

19 september beslist de Gemeenteraad over het dorp

Na de voorbereidende Raadsvergadering van de Gemeente Buren komt op dinsdag 19 september een beslissende vergadering over de toekomst van ons dorp.

Hier kunt u vinden waarover de plannen nu gaan. Er zijn links naar de schetsen van de centrumontwikkeling en het tankstation. Alle Gemeentelijke stukken zijn daar toegankelijk.

In de procedure is deze raadsvergadering erg belangrijk. Worden de plannen voor het centrum en het tankstation nu eindelijk losgekoppeld? Gaan we door met de onzalige plannen voor het tankstation of stopt dit prestige project? Hoe wordt de dorpsparticipatie geregeld? Is het serieuze inspraak of alleen maar een rituele verplichting?

Uit de stukken blijkt de inzet van de Bewonersvereniging. Op alle manieren hebben we toe nu toe geprobeerd invloed uit te oefenen. We hopen dat het zo gaat lukken om het tankstation tegen te houden.

Nu hebben we alle steun uit het dorp nodig om de Raad te tonen dat een heel ruime meerderheid van de inwoners geen industrieterrein bij de dorpsentree wil hebben. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft niet door, dat er een dorpsbrede weerstand tegen de tankstationsplannen bestaat. Komt daarom allen naar de Raadsvergadering en laat door uw aanwezigheid zien dat deze manier van omgaan met de belangen van de dorpelingen niet wenselijk is.

Praat met je buren, neem elkaar mee naar Maurik. Wij wensen dorpsontwikkeling ZONDER tankstation.

Kijk voor actuele berichten over de ontwikkelingen rondom het dorpscentrum en tankstation

 op deze link 

 

 

de toekomst van ons dorp

 

Op de ALV zijn de volgende toekomstpunten aan de orde geweest.

Het dorpsplan: Gemaakt in 2010, een aantal doelstellingen zijn gehaald! Een aantal ook niet. Graag willen we het dorpsplan gaan actualiseren. Daar gaan we deze avond actief mee aan de slag. Wat vindt u daarin belangrijk?

De commissie Ruimtelijke Ordening licht toe wat de de nieuwe omgevingswet betekent voor Kerk-Avezaath.

Hoe vergroten we de sociale samenhang in het dorp? Welke initiatieven zijn er al en hoe brengen we die onder de aandacht?

Hoe gaat het met de school en verenigingen in Kerk-Avezaath?

Hoe kunnen we als kleine kern goed contact houden met de gemeente over ontwikkelingen?

En wat verwacht u daarin van de Bewonersvereniging?

De A15 en de Betuwelijn, kunnen we daarover nog bijzonderheden verwachten?

 

Fleur Gaarthuis vertelt hoe het staat met het mantelpunt.

 

 

Stand van zaken Mantelpunt

De afgelopen periode zijn de leden van de werkgroep WMO van de Bewonersvereniging druk bezig geweest met het regelen van verlenging van mijn aanstelling als dorpscontactpersoon. Een nieuwe subsidieaanvraag is hiervoor ingediend bij de gemeente Buren. Op dit moment laat de gemeente een evaluatie uit voeren door een externe partij om tot een goed advies te komen. Dit advies zal zij dan indienen bij Wethouder Benschop en dan volgt een besluit. Mijn aanstelling als dorpscontactpersoon is nu nog tot 1 juli. Ik laat u zo snel mogelijk weten of de gemeente door wil gaan met dit project en ik werkzaam kan blijven als dorpscontactpersoon. U kunt uw steentje bijdragen aan de evaluatie door mij te laten weten of u gebruik zou maken van het Mantelpunt in geval van een hulpvraag. Graag hoor ik waarom juist wel of niet. U kunt dit mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groeten,
Fleur Gaarthuis
06-25042478

 

Het project 'scootmobiel' is gestart!

Dinsdag 18 april is het eerste uitleenpunt voor scootmobiels geopend in de gemeente Buren. Het uitleenpunt is tot stand gekomen in samenwerking met Leonie Schimmel van Zalencentrum De Avezathen en Fleur Gaarthuis, dorpscontactpersoon van het Mantelpunt en het gebiedsteam Stib.

Inwoners uit Kerk-Avezaath die slecht ter been zijn, kunnen vanaf nu gratis een scootmobiel lenen om erop uit te gaan. Het enige dat hiervoor nodig is, is een scootmobielpas. Deze kan worden aangevraagd bij het gebiedsteam Stib of via een eerstelijns ergotherapeut van bijvoorbeeld Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Wilt u hierna de scootmobiel lenen? Reserveer deze dan zo tijdig mogelijk bij Leonie Schimmel via telefoonnummer 06-222231442 of 0344-681469. U kunt ook even binnen lopen tijdens de openingstijden van het Zalencentrum.

 

De Dorpsentree en de Rotonde

Het maken van plannen voor de rotonde bij Kerk-Avezaath ligt bij de start van het  Omgevingsplan Gemeente Buren 2014, een initiatief van Wethouder van Alfen. De Bewonersvereniging Kerk-Avezaath en De Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseren in opdracht van de gemeente twee sessies met bewoners in 2015 om te zoeken naar projecten. Daaruit komen voort het  Klompenpad-project ( dat nu al is gerealiseerd !) en het project Dorpsentree Kerk-Avezaath. Er komt een  startbijeenkomst en ca 5 ontwerpbijeenkomsten dat leidt tot een ontwerp-plan. Dan komt ook de aanbestedingsprocedure voor de Gemeentelijke rotondes op gang. Het ontwerpteam past het plan aan als een Programma van Eisen, dat in de gemeentelijke aanbestedingsprocedure kan meelopen.  Het PVE wordt in Juni 2016 gepresenteerd en er is een Schouw van de rotonde met de Gemeente ( 6 ambtenaren). De bewonersvereniging Kerk-Avezaath brengt het PVE ook onder aandacht van de Wethouders en verwacht van de Gemeente de twee gemeentelijke procedures op elkaar af te stemmen.

Nu de aanbesteding van de rotondes in de Gemeenteraad aan de orde gaat komen willen we als Bewonersvereniging Kerk-Avezaath graag nogmaals wijzen op ons prachtige plan voor de rotonde bij onze dorpsentree. Hier is het PVE van de rotonde te zien

Wij verwachten nu van de Gemeente, dat ze de beide procedures op elkaar afstemmen en rekeninghouden met het burgerinitiatief, dat al in 2015 is begonnen. Met Gemeentegeld en veel tijd van vrijwilligers is het PVE tot stand gekomen en kan prima als basis dienen voor het verfraaiing van de rotonde in een aanbesteding. Laten we Buren mooi maken.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 appbuurtpreventie

 

Afgelopen week heeft Wim Hobe in overleg met de beheerders van de Burense buurtpreventiegroepen stickers besteld om alle in onze gemeente aanwezige buurtpreventie borden te updaten met een Whatsapp sticker.De stickers zijn gemaakt door Eric Hooft ( drukkerij de Hooftzaak) die in ons dorp woont.

Nieuws van de dorpsco√∂rdinator 

De dorpscoördinator zal ook op de website van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath diverse berichten plaatsen. Voor de nieuwsbrieven en andere berichtgevingen van de dorpscoördinator ga naar Mantelpunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn lang niet klaar met de site.

Meedoen ?

We zoeken een dorpsbewoner die wil meedoen om deze site een journalistieke uitstraling te gaan geven. Ben je aangesloten op de dorpstwitters, de facebook informatie en sta je midden in het dorpsleven, dan is dit een uitnodiging voor jou om te helpen. We willen een kolom maken met dorpsnieuws en zoeken daarvoor een enthousiaste bewoners. Niet veel werk, wel veel plezier. Meld je aan via de contactpagina

 

 

En natuurlijk kunt u ons bereiken via de contactpagina .

Veel plezier op de site!

Paul Kersten

Webmaster